Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty Modern Warfare 2 รวบรวมรายชื่ออาวุธที่เป็นไปได้ทั้งหมด

Call of Duty: Modern Warfare 2 จะมีอาวุธมากมายให้ใช้งาน และแฟนคนหนึ่งได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อติดตามอาวุธที่รับประกันว่าจะปรากฏตัว ด้วยปืนที่มีศักยภาพและอาวุธที่มีข่าวลือรวมอยู่ในรายการของพวกเขาด้วย โพสต์ Call of Duty: Modern Warfare 2 นั้นครอบคลุม Beta ของ Call of Duty: Modern Warfare 2 ทำให้นักเล่นเกมมีโอกาสทดสอบอาวุธจำนวนหนึ่งที่จะมีให้ในเกมตัวเต็ม แม้ว่าข้อจำกัดของ Gunsmith 2.0 จะทำให้อาวุธบางประเภทไม่สามารถปรับแต่งได้ในรุ่น…